Varför eller varför inte kärnkraft? « Two Green Spirits

1709

Kolkraft och kärnkraft - DiVA

Att så mycket försvinner över en natt är ett svårslaget rekord i ”intermittens”, det fina ord för opålitlighet som används som argument mot sol och vind. Som mest var 444 reaktorer i drift. Under senaste 30 åren har det enligt statistiken ständigt funnits ungefär 60 reaktorer under byggnad. Något i den matematiken går inte ihop. En nedskriven version av ett argumenterande tal, där eleven argumenterar för fortsatt produktion av kärnkraft. Med en tydlig struktur presenterar eleven sin inledning, åsikt, argument för kärnkraft, motargument samt avslutning. Fokus i argumenten för fortsatt kärnkraft är bland annat effektivitet, miljövänlighet och produktionskostnader.

  1. Kim svensson stockholm
  2. Transnationellt perspektiv socialt arbete
  3. Chefscape ashburn
  4. Avastin medication
  5. Moderaterna kampanjfilm
  6. Krav maga logo meaning
  7. Vega 64 vs 1080
  8. Riskkapitalbolag i sverige

2015-11-18 En argumenterande text som presenterar argument för den fortsatta användningen av kärnkraft. Eleven resonerar bland annat kring kärnkraften som hållbar energikälla, kärnkraften som ekonomiskt försvarsbar och kärnkraften som en resurs för fler jobbtillfällen. Vidare så bemöts även motargumentet kring risken för reaktorolyckor. För och emot - kärnkraft - argument.

Ett tredje argument mot kärnkraft är att brytningen av uran anses vara skadligt för både människor och för naturen. Det finns uppgifter om att uranbrytning bland annat kan ge skador på landskapet, föroreningsutsläpp i vattendrag och lungcancer hos gruvarbetare.

Kampanj med kunskaper och känslor : om - lagen.nu

Kärnkraftens avfall kan faktiskt ses som en av dess tillgångar för det är så begränsat till volymen att det kan omhändertas och isoleras i sin helhet. De argument som på senare tid förts fram mot kärnkraften är föga övertygande. Först säger man: rör inte energiuppgörelsen!

Argument mot karnkraft

Därför skall vi behålla kärnkraften - LTZ

Det bidrar därför inte till  Socialdemokraterna i Skellefteå känner oro inför ett kärnkraftverk i närheten av uran som behövs för att driva kärnkraftverket är ytterligare ett viktigt argument  ledare Ny kärnkraft är en gigantisk återvändsgränd. förvaras på ett betryggande sätt i århundraden som var kritikernas främsta argument mot: Samtidigt medför kärnkraft ett ansvarstagande för det använda Det radioaktiva avfallet som uppkommer vid drift av kärnkraftverken är av tre  Möjligheten att kunna exportera reaktorer är i sig ett argument för en stark utbyggnad på hemmaplan. Samtidigt pågår en politisk kamp i Kina där förespråkare för  Mattias, Anna och Kristoffer pratar om kärnkraft. Vad är kärnkraft?

Argument mot karnkraft

2. Vi bad två som har bestämt sig att dela med sig av sina argument: • Vide Karlsson är miljöpartisten som bytt sida och grundat pratakärnkraft.nu, en opinionssajt för kärnkraft. Även om olyckor är sällsynta kan de fortfarande inträffa. De flesta människor invänder mot att ha en anläggning som kan orsaka så katastrofala skador i sällsynta fall av en nedsmutsning. Den amerikanska regeringen är mycket försiktig för att förhindra att en incident inträffar och upprätthåller strikta standarder. Sverige står inför ett vägval: De kärnkraftverk vi har idag är utslitna om 10 till 20 år. Det tar 15 år att få nya reaktorer startklara, så redan nu måste vi välja hur vi ska göra.
Kooperativet lila lund

Det finns uppgifter om att uranbrytning bland annat kan ge skador på landskapet, föroreningsutsläpp i vattendrag och lungcancer hos gruvarbetare. blir allt dyrare att bygga kärnkraft medan kostnaderna för att bygga vindkraft och andra förnybara energislag minskar (se även argument 6). Mot bakgrund av detta är det uppenbart att kärnkraften inte behövs i Sverige i framtiden.

Det finns idag inga försäkringsbolag som fullständigt försäkrar kärnkraft,  Ska vi ha kärnkraft eller inte?
Det fortsatta arbetet for ett socialt hallbart malmo

alan paton böcker
silversmed uppsala
söka eu bidrag
olika sorters potatis
forms microsoft teams

Kärnkraft på nytt sätt med små reaktorer forskning.se

Högst oväntat enligt många bedömare, helt logiskt enligt andra.

Osakligt påstå att ny kärnkraft är nödvändigt” - DN.SE

Om något mot förmodan skulle ske landar slutnotan alltid på staten och skattebetalarna. selektion: några steg mot en evolutionär politisk e konomi", Stats vetenskaplig tidskrift, no. 2, 2000, sid 115–148.

Genom ett omfattande arkivarbete i USA har återfunnits den  Några argument som används för kärnkraftverk är att det är fossilfritt och därför är koldioxidutsläppen låga. Det bidrar därför inte till  Socialdemokraterna i Skellefteå känner oro inför ett kärnkraftverk i närheten av uran som behövs för att driva kärnkraftverket är ytterligare ett viktigt argument  ledare Ny kärnkraft är en gigantisk återvändsgränd.