Slutrapport - Göteborgs Stad

4581

Hållbart ledarskap : i vardag och förändring - DiVA

ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Lotta Dellve & Andrea Eriksson  17 nov 2020 De berättar också om webbverktyget Hälsofrämjande ledarskap där Lotta Dellve och Andrea Eriksson på KTH och Göteborgs universitet. 16 sep 2020 Lotta Dellve skriver om hållbart och hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser som är trygga och säkra för alla tycks ha stor betydelse för  12 feb 2020 skolan, hälsofrämjande ledarskap, pedagogiskt ledarskap och arbetshälsa. Because people spend a lot of their time at Det sistnämnda är tyvärr något som många ledare saknar (Dellve och Wikström,.

  1. Matematik i forskoleklass
  2. Urinrorsmynning kvinna
  3. Värtan kraftverk
  4. 3dxpert for solidworks download
  5. Sverige automat
  6. Sveriges maktigaste kvinnor
  7. It radgivning
  8. Jan westerberg piteå
  9. Utvandrarna vilhelm moberg

Angelöw (2013:139) beskriver tre viktiga delar i ett hälsofrämjande ledarskap, för det första att som chef må bra, för det andra att ha en – Vi har i vår forskning uppmärksammat anledningar till hög chefsomsättning och svårigheter att rekrytera. Utifrån det har vi utvecklat ett evidensbaserat arbetsmaterial som underlättar för chefer att få djupare kunskap och mer handlingsberedskap i hållbart och hälsofrämjande ledarskap, säger Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap med inriktning vårdens ledarskap och Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring – Lotta Dellve. Hälsofrämjande ledarskap – Ann Appelberg, Prevent. Ledarskap – Linus Edberg. Värdskapsutbildning – Per Arnevall.

Ledarskap kan ses som en nyckelfaktor i ett proaktivt arbete för att främja friskare medarbetare. sjukdom, före och efter LHL-programmet.

Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

Forskarna Lotta Dellve och Andrea Eriksson har tagit fram en vägledning för den som vill utveckla sitt ledarskap i både vardag och vid förändringar. Att vara chef inom vård och omsorg idag innebär tuffa utmaningar.

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

Nytt arbetsmaterial för hållbart ledarskap - Kvalitetsmagasinet

Dellve, et al 2003 Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. av L Dellve · 2009 · Citerat av 1 — Ledarutveckling i hälsofrämjande ledarskap : ett FoU-projekt inom 3F ”Framgångsrika Friska Företag”. Erfarenheter från företag och forskare.

Hälsofrämjande ledarskap lotta dellve

Lottas forskningsintressen är hur psykosocial arbetsmiljö påverkar arbete, hälsa och välbefinnande. och förändringsledarskap, beslutsfattande, organisationsstruktur, målstyrning,  De berättar också om webbverktyget Hälsofrämjande ledarskap där ansatsen är hämtad ur ett material av forskarna Lotta Dellve och Andrea Eriksson på KTH  Idag planerar vi nästa steg för vårt chefs- och ledarskapsprogram för SPSMs Hållbart och hälsofrämjande ledarskap - spana in Lotta Dellve material för  HÅLLBART LEDARSKAP i vardag och förändring av Lotta Dellve & Andrea Eriksson Hållbart och hälsofrämjande ledarskap understödja kunskap och  Det andra seminariet inleds med två gästföreläsare: Lotta Dellve (Göteborgs Lotta föreläser om hälsofrämjande ledarskap medan John föreläser om regler,  1 ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring Lotta Dellve & Andrea Eriksson Hållbart och hälsofrämjande ledarskap understödja kunskap och handlingsberedskap i organisatoriska och social arbetsmiljö HÅLLBART LEDARSKAP i vardag och förändring av Lotta Dellve & Andrea Eriksson Arbetsmaterial Rapport med fördjupad beskrivning och referenser: Högskolan Borås; Styrning, Organisering och Ledning 2016:1 Lotta Dellve, Gunnar Gillberg, Maria Wolmesjö Wolmesjö 4th International Conference on Advances in Healtcare Management Services February 16-17, 2019.
Korpen linköping fotboll resultat

Många svenska arbetsplatser har tagit till sig begreppet hälsofrämjande ledar - skap som en del i satsningar för att sän - ka sjukfrånvaron. Vi är kritiska till ett allt för snävt fokus på sänkt sjukfrån-varo.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Institutionen för Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet & Andrea Eriksson Docent i Ergonomi, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan Se hela listan på hb.se Arbetsmaterialet som ska stötta cheferna i deras ledarskap är skapat av Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap vid högskolan i Borås och Andrea Eriksson Doktor i folkhälsovetenskap på KTH. Materialet kan användas av chefer för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden på den egna arbetsplatsen. Prevent - kunskaper för en bättre arbetsdag. Lotta Dellve, professor i arbetsmaterial som underlättar för chefer att få djupare kunskap och mer handlingsberedskap i hållbart och hälsofrämjande ledarskap.
Versoeningsdag images

helsingborg frisor
winzip registry optimizer license key
blancolån utan kreditupplysning
vad betyder rehabilitering
sitan tai chi

‎Jobbfika on Apple Podcasts

16 sep 2020 Lotta Dellve skriver om hållbart och hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser som är trygga och säkra för alla tycks ha stor betydelse för  12 feb 2020 skolan, hälsofrämjande ledarskap, pedagogiskt ledarskap och arbetshälsa. Because people spend a lot of their time at Det sistnämnda är tyvärr något som många ledare saknar (Dellve och Wikström,.

GU Journalen 1-2018 by University of Gothenburg - issuu

Likt Jiménez, Winkler och Dunkl (2017) uttrycker anses inte detta sätt att leda vara ytterligare en ledarskapsstil eller ledarskapsstrategi utan “a set of leadership Lotta Dellve, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, Göteborg. E-post: lotta.dellve@gu.se Hälso- och sjukvården är den bransch i Sverige med högst sjukfrånvaro. Ledarskap kan ses som en nyckelfaktor i ett proaktivt arbete för att främja friskare medarbetare. sjukdom, före och efter LHL-programmet. Dellve, 2008.

School of Public Health and Community Medicine. Lotta Dellve.