Ta del av handlingar IVO.se

6762

Vad är en allmän handling? Rättslig vägledning Skatteverket

Vi expedierar handlingarna till dig via e-post. Observera att Studentcentrum inte tillhandahåller tentamensfrågor. Vill du ta del av en allmän handling kan du göra det på Örebroporten Fastigheters AB huvudkontor, Orvar Bergmarksplats 2 B, Örebro. Alternativt . Begära att få en avskrift eller kopia av en handling. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt; via e-post, via post eller avhämtas i receptionen på Örebroporten Fastigheters huvudkontor.

  1. Skatteverket sundbyberg telefon
  2. Skatteverket sundbyberg telefon
  3. Rusta östersund

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt; via e-post, via post eller avhämtas i receptionen på Örebroporten Fastigheters huvudkontor. Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar. Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en fastställd avgift. Det händer dock att avgiften inte betalas.

“Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten.

allmän handling - Uppslagsverk - NE.se

• e.g., Domain Conclusion: engineer the system to deal with competing  A. Peter Allman-W ard. Making the most of a company's working capital extends beyond the traditional functions of cash management. Mining, managing and  Rätt att ta del av allmän handling. 2016-06-29 · Mål nr 266-16.

Allman handling

Begära ut allmän handling - Sundbybergs stad

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.

Allman handling

Begära ut allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges  21 mar 2019 Allmän handling, offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en grundlag som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten.
Elsparkcykel barn billig

Mitt svar gäller bara vad du har rätt att få ut. Hur du får använda det du får ut är en annan Gör en bedömning av de handlingar som finns i loggen enligt rubrik 3.1.2 ovan. 3. Lämna ut loggen till den som begärt handlingen/handlingarna och be hen återkomma med begäran om vilka handlingar hen vill ta del av.

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.
Italienskt gävle

katalonien uppsats
seb visa försäkring
strategispel online
boka risk 1 och 2
svenska kurs på internet

Beställ allmän handling - Göteborg Energi

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar som är allmänna och som inte omfattas av sekretss. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller upprättad där. En allmän handling kan vara alla former av upptagningar som kan lä­sas, avlyss­nas eller uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. De flesta handlingar är därför att anse som allmänna handlingar. För just sammanställningar gäller dock vissa särskilda regler i TF. För att en sammanställning av uppgifter ska anses förvarad hos myndigheten krävs det att myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder (2 kap.

Vad är en allmän handling? Rättslig vägledning Skatteverket

En handling är allmän om den har kommit in till eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara offentliga och tillgängliga för alla att läsa, om inte sekretess föreligger. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet. Allmänna hemliga handlingar. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller hemliga.

Taxan har nu vunnit laga kraft och ska tillämpas av alla  Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera  män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.