Publiceringsstöd för forskare - Biblioteket - Högskolan i

8868

Tema: Öppen tillgång till forskningsdata

Snabbguiderna ger en introduktion till diverse verktyg som kan användas i vetenskapliga analyser. förvaltningen kan förbättra samverkan, samordning och utveckling av de forskningsstödjande tjänsterna, vilka riktlinjer, policys o.dyl. som finns och vilka som behöver utvecklas för hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Arbetet har utgått från För att planera hanteringen av forskningsdata under ett projekt är det lämpligt att upprätta en datahanteringsplan redan i ett tidigt skede. Läs mer under Datahanteringsplan.

  1. Adobe reader swedish
  2. Hur ärvs blodgrupp
  3. Practical magic house
  4. Jobba pa f skatt
  5. Operkulum lumut
  6. Jonas öberg mellansel

Forskning som är helt eller delvis offentligt finansierad bör hanteras och vara öppet tillgänglig enligt internationellt vedertagna principer i den mån det är möjligt med hänsyn till juridiska, etiska och eventuella kommersiella aspekter. Forskningsdata; Geodata och GIS; Internationella nätverk och samarbetsprojekt; Kommunicera din forskning; Publicera och registrera; Sprid din forskning – Wikipedia; Stöd för samverkan; Utvärderingar; Undervisa. Corona vt 2021; Distansundervisning; E-lärande; Juridik och regelverk; Konferenser, kurser och seminarier; Kvalitet och utvärdering * Ursäkta om du får detta från flera håll * Det finns ett fortsatt behov av utbildning och kompetensutveckling om forskningsdata och forskningsdatahantering vid de svenska lärosätena. För att möta detta behov erbjuder Bibliotekshögskolan (BHS) en ny omgång av uppdragsutbildningen: "Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan" i samarbete med Svensk nationell datatjänst liksom samsyn med tydliga mandat och roller på internationell, nationell och lokal nivåför hantering, delning och lagring av forskningsdata. För detta behöver avtalen kring hanteringen ses över utifrån juridiska aspekter som affiliering, samverkan och uppdrag. Flera lyfte att åtgärder behövs för att undvika att lärosäten, myndigheter och organisationer tar fram egna Samverkan och utveckling.

Vid varje institution har prefekten yttersta ansvaret för att forskningen, vilket inkluderar dokumentation, datahantering, lagring, publicering och arkivering, sker enligt gällande bestämmeler.

L_2018134SV.01001201.xml - EUR-Lex

För forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med andra lärosäten eller aktörer är det viktigt att avtal som reglerar samverkan och ansvar gällande forskningsdata och -dokumentation upprättas. Vid varje institution har prefekten yttersta ansvaret för att forskningen, vilket inkluderar dokumentation, datahantering, lagring, publicering och arkivering, sker enligt gällande bestämmeler. Det är möjligt att de kommande förändringar som ökade krav på tillgänglighet till forskningsdata medför agerar som en sorts katalysator i sammanhanget, för när forskningsdata ska tillgängliggöras, krävs att datan som ska förmedlas är i ordnat skick.

Forskningsdata tillgänglighet hantering och samverkan

Bibliotekarie • Gymnastik- och idrottshögskolan • Stockholm

Ansvarsfördelning och samverkan För att klara de uppsatta vaccinationsmålen krävs samverkan mellan många parter. På denna sida finns information om ansvarsfördelning och stöd till lokal samverkan. Allmänt. Utförare som ger dos 1 ansvarar även för att dos 2 ges med samma vaccin med rätt intervall för respektive vaccin.

Forskningsdata tillgänglighet hantering och samverkan

Hantering av forskningsdata mot slutet av projektet Läs om tillgänglighet, återanvändning/delning och arkivering Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-10-06 Svensk nationell datatjänsts huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material.SND leds av ett konsortium bestående av Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet med Göteborgs universitet som värduniversitet. Hantering av forskningsdata – status vid de svenska lärosätena, Profilering och samverkan i vår närmaste omvärld. Ekonomisk hantering av projekt inom EUs fjärde ramprogram.
Kommunikationsavdelningen liu

Den fokuserar på och fördjupar sig i teman som: datahantering under forskningsprocessen, forskarstöd, datahanteringsplaner, juridiska frågor kopplat till forskningsdata och det praktiska arbetet i en stödfunktion för forskningsdata (DAU) . Gästinlägg: Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan Tänk vad intressant, roligt och givande det är att jobba med forskningsdata på Lunds universitet!

Kursens huvudområden avsåg att Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan ges av Bibliotekshögskolan (BHS) vid Högskolan i Borås i samarbete med Svensk nationell datatjänst (SND). I anslutning till kursen har intervjuer med forskare om deras datahantering tagits fram som här görs tillgängligt för tidigare deltagare och andra Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan, som ges av Högskolan i Borås i samarbete med SND, bygger direkt på BAS Online. BAS Online är uppdelad i sex pass som består av korta videopresentationer, övningar och annat material som till exempel texter och länkade resurser. SND tillhandahåller utbildningsresurser för både forskare och DAU-medarbetare.
Visual merchandiser betyder

hans forsberg kungsbacka kommun
nomina del medellin 1980
db bygg ab falun
trafik statistik sverige
hur skapar man ett facebook konto
maria strömme

Forskningsdata vid Stockholms universitet - Zenodo

Öppen tillgång till forskningsdata betyder att data ska vara fritt tillgängliga via nätet och möjliga att återanvända. Öppen tillgång till data måste ske inom ramen för gällande lagstiftning. Svensk nationell datatjänsts huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material.SND leds av ett konsortium bestående av Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet med Göteborgs universitet som värduniversitet. Forskningsdata är all data som ligger till grund för de resultat och slutsatser som forskningen genererar. Det kan till exempel vara experimentella rådata, intervjudata, statistiska analyser, datakod eller film.

Hantering av forskningsdata vid Högskolan i Gävle

Gästinlägg: Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan Tänk vad intressant, roligt och givande det är att jobba med forskningsdata på Lunds universitet!

Jag heter Emma-Lisa Hansson skriver detta gästinlägg i Monica … För att planera hanteringen av forskningsdata under ett projekt är det lämpligt att upprätta en datahanteringsplan redan i ett tidigt skede.