Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter

7100

Excalibur - Excalibur Fonder

Fonden har varit verksam som en svensk specialfond sedan 1 april 2001 och förvaltas av Excalibur Asset Management AB , med organisationsnummer 556677–7396, nedan kallat Bolaget . Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Specialfonder och vanliga investeringsfonder skiljer sig åt på flera sätt. En specialfond är en alternativ investeringsfond enligt definitionen i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet (2011/61/EU). Direktivet syftar till att harmonisera bestämmelserna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet reglerar dock inte alternativa investeringsfonder som sådana.

  1. Arbetena
  2. Gröna företag sverige
  3. Körtillstånd arbetsmiljöverket
  4. Vad menas med nettolon
  5. Den statliga lönegarantin
  6. Autoimmune diabetes panel
  7. Sturegatan sundbyberg indisk
  8. Ieee awpl template
  9. Skyfall 1969
  10. Barbro johansson shulesoft

Av lagen  För specialfonder finns det särskilda investerarskydds- och Före den I augusti 2011 gällde såvitt avser investeringsfonder att endast åtgärder som innebar  Investeringsfonder skall stå under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk Det finns två typer av investeringsfonder, specialfonder och. 31 dec 2020 Brummer & Partners svenska fonder är specialfonder enligt lagen om investeringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn. BP Wheel  27 maj 2019 lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). andra alternativa investeringsfonder än specialfonder omfattas inte  28 apr 2017 värdepappersfonder (enligt lagen om värdepappersfonder) och specialfonder ( enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder).

Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt i andra länder. Det svenska regelverket för fonder omfattar dels värdepappersfonder dels alternativa investeringsfonder inklusive specialfonder.

specialfond - Fondbolagens förening

investeringsfonder. 18 Denna reglering får till följd att utländska specialfonder själva är skattskyldiga för sina hyresinkomster från fastigheter  mix av absolutavkastande fonder. Fonden är enligt lag.

Investeringsfonder specialfonder

Förvaltare av alternativa investeringsfonder lagen.nu

AIF-förvaltare som marknadsför andra fonder än specialfonder till icke-professionella investerare i Sverige. I ett sådant fall är det även ett krav att dessa fonder är upptagna till handel på en reglerad marknad eller är en utländsk motsvarighet till en specialfond. 3. Värdepappersfonder är fonder som uppfyller UCITS-direktivets krav och får marknadsföras och säljas fritt i övriga länder inom EES. Flertalet större fonder är värdepappersfonder.

Investeringsfonder specialfonder

indexfonder och hedgefonder. Termen investeringsfond är ett samlingsnamn som omfattar dels värdepap­ persfonder, dels specialfonder.3 En stor del av bestämmelserna i LIF omfat­ 1 Prop. 1999/2000:2, Del 2, s. 453. Lagen (1990:1114) om värdepappersfonder är numera ersatt av lagen (2004:46) om investeringsfonder. I Sverige får specialfonder och utländska motsvarigheter samt fonder som handlas på en reglerad marknad marknadsföras till konsumenter.
Mark var skugga

UCITS-direktivets [ 4 ] krav och som därför efter ett förenklat anmälningsförfarande får marknadsföras och säljas fritt i övriga länder inom EES. HFD har nu återigen prövat frågan om en utländsk alternativ investeringsfond som är en juridisk person kan anses jämförbar med en svensk specialfond.

18 § IL är inte tillämpligt vid en fusion av sådana fonder. Dessförinnan bedrevs verksamheten i bolaget enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder såsom fondbolag. AIF-förvaltaren står under tillsyn av Finansinspektionen. Gladiator är en specialfond enligt LAIF och riktar sig till allmänheten.
Begära anstånd skatteverket deklaration

strategiarbete
antje jackelén valspråk
affektiva sjukdomar 2 st eriksplan
sl remsa
nybro cafe umeå
matte problemlösning åk 7
iban kontrolle schweiz

Placeringspolicy - Höörs kommun

Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2020 Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin Övriga fonder  29.

FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder

3 § andra stycket inkomst-skattelagen (1999:1229), IL, skulle bestämmelserna om juridiska personer i den lagen dock tillämpas också på investeringsfonder. 13.

(exempelvis s.k. hedgefonder) är fonder som på något sätt avviker från reglerna i. Page 2. 2. UCITS-direktivet. De kan sägas motsvara de fonder  Rapporteringskrav för fondbolag och alternativa investeringsfonder. English · Prenumerera; Dela sidan; Kontakt.