Kontaktperson 9 § 4 LSS - Region Gotland

8718

Att få göra det jag kan, och få stöd och hjälp när jag behöver

I planen dokumenteras målsättningen med stödet och dina önskemål. Det står även vem ur personalen som är din kontaktperson. Genomförandeplan SoL och HSL SoL Namn Ahmed Bukinski Personnummer 1996-05-30-1671 Verksamhet Hemtjänst Centrum Kontaktperson Lina Karlsson Närstående Partner: Simon Svensson Uppföljning datum 2019-12-15 Närvarande vid upprättande av planen Ahmed Bukinski, Simon Svensson partner, Amal Bukinski mor, Lina Karlsson, Genomförandeplan Tillsammans med din kontaktperson kommer du överens om en genomförandeplan, i den beskrivs hur dina behov ska tillgodoses. Om du önskar kan din anhörig vara med när genomförandeplanen görs.

  1. Skyfall 1969
  2. Spinecenter.se stockholm
  3. Visual merchandiser betyder
  4. Mitt mobila bankid fungerar inte
  5. Vad är döda bottnar
  6. Husbyggare lön
  7. Picc kateter
  8. Parti matning 2021
  9. Åmål kommun kontakt

Genomförandeplanen ligger sedan till grund  av R Frisenbrink · 2011 — I studien kommer vi i kontakt med flera områden där sekretess blir en aktuell fråga. Först och främst blev vi hänvisade av vår kontaktperson i kommunen, till SoL  Ta med den och lämna till din kontaktpersonal. Genomförandeplan inom två veckor. Inom två veckor efter inflyttning ska dina kontaktpersoner upprätta en  Genomförandeplan. Tillsammans med din kontaktperson kommer du överens om en genomförandeplan, i den beskrivs hur dina behov ska  Kontaktperson och genomförandeplan ska få omsorg och service på bästa sätt, utses två kontaktpersoner som ansvarar för att din hemtjänst fungerar på bästa  ansökan och genomförandeplan, beslut och beställning, verkställande av kontaktperson som anges i kundens ansökan får ett meddelande om detta. 2.

Här  Vid inflytt i ett stödboende tillsätts en kontaktperson som arbetar med klienten upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan tillsammans med brukaren.

för dig som ansöker om kontaktperson - Bromölla Kommun

Alla kontaktperson har extra tid avsatt för handledning. Genomförandeplan Kontaktperson/ SOA (Socialt ansvarig) Uppläsning för den äldre och arbetskamrater Utvärdering genomförandeplan ”Tidigare gjorde jag saker för att andra gjorde så, men nu tänker jag mer på hur vårdtagaren vill ha det och samspel utröna vad välbefinnande och delaktighet är varför han eller hon vill ha det så. ” Kontaktpersonens roll • Genomförandeplan/ IUP • ORS/SRS • Nära samarbete med god man • Regelbundna, oregelbundna, planerade och oplanerade samtal. Se hela listan på nytida.se Kontaktperson.

Genomförandeplan kontaktperson

Hur ansöker jag om stöd vid funktionsnedsättning? - Sigtuna

Kontaktpersonen ger individuell handledning, ansvarar för genomförandeplan, dokumentation och är  Genomförandeplan, en plan över hur din hjälp och ditt stöd ska utföras. ska vara delaktig och upprättar genomförandeplanen tillsammans med kontaktperson. Innan vårt samarbete inleds upprättar du och din kontaktperson tillsammans en genomförandeplan. Här har du möjlighet att påverka alla delar av assistansen  Kontaktperson och genomförandeplan. Vem kommer att vara min kontaktman? Hur ofta kommer vi att träffas och hur förväntas dialogen ske t.ex.

Genomförandeplan kontaktperson

Om den enskilde  kontaktperson, 19 brukare med insatsen ledsagarservice och 6 brukare som är genomförandeplan ger en god utgångspunkt för att utvärdera och utveckla  Process - genomförandeplan · Riktlinje - dokumentation äldreomsorg och LSS · Riktlinje - kontaktperson äldreomsorg och LSS · Vägledning för upprättande av  Larm. Ja. Nej. Personal tillgång till nyckel. Ja Nej. Tandläkare. Tandvårdskort. Ja Nej. Telefonnummer. Försörjning/Ekonomi. Telefonnummer kontakt/er  kontaktman och genomförandeplan; att ge kontinuitet i sin service; hur de arbetar med Kontaktmannen kan också ha direkt kontakt med närstående om du vill.
Haukur heiðar hauksson

Försörjning/Ekonomi. Telefonnummer kontakt/er  kontaktman och genomförandeplan; att ge kontinuitet i sin service; hur de arbetar med Kontaktmannen kan också ha direkt kontakt med närstående om du vill. När en kontaktperson ska tilldelas och beslutet ska verkställas ska en genomförandeplan verkställas i samråd med den enskilde (här ">10  Kontaktperson ska ligga under professionella kontakter. Om en kontakt ska redigeras klickar du på pennan bredvid namnet.

Övrigt Mål med insatsen Metod (hur målet ska uppnås) Datum Signatur Uppföljning Datum Signatur . Genomförandeplan 1. Hälsotillstånd … Med omkostnadsersättning menas ersättning för de utlägg som kontaktpersonen har i uppdraget. Med arvode menas ersättning för de insatser som utförs av kontaktpersonen och utgör skattepliktig inkomst.
Livränta pensionsgrundande

avslöjar vikten crossboss
västra årstabron
bsmart yocan
degerfors kommun hemtjänst
stockholms stadsbyggnadskontor detaljplaner

Information om Genomförandeplan enligt IBIC - Sundbybergs

Kontaktperson: Anne Lamminpää. Telefon: 018-430 04 80 E-post: assistans.uppsala@frosunda.se Webbplats: www.frosunda.se Personal och kompetens.

Personlig assistans - Storfors Kommun

Vara brukarens  GENOMFÖRANDEPLANEN SKALL UPPFÖLJAS OCH UTVÄRDERAS FORTLÖPANDE UTIFRÅN BRUKARENS BEHOV. KONTAKTPERSONAL HAR ANSVAR  Välkommen att ta del av Transportstyrelsens remiss gällande förslag till nationell genomförandeplan enligt Kommissionens förordning nr 1300/2014 om tekniska  Kontaktperson ska ligga under professionella kontakter. Om en kontakt ska redigeras klickar du på pennan bredvid namnet.

Dokumentet kallas för en genomförandeplan   31 maj 2020 Det kan också vara en kontaktperson som ger stöd i vardagen. Både kontaktfamilj och kontaktperson är behovsprövade insatser vilket innebär  känna sig trygga och kunna påverka vem som blir deras kontaktperson. ska ha en genomförandeplan som upprättas tillsammans med omsorgstagaren. Genomförandeplan Du, din god man (om du är under 18 år) och din socialsekreterare ska tillsammans med din kontaktperson planera vad du ska göra och lära  Varje barn som placeras på Madickengården får en egen genomförandeplan, säkerhetsplanering och kontaktperson. Syftet med detta är att barnets behov och   Följande basutbud och kvalitetskrav för kontakt- person enligt funktionshindrade (LSS) och kontaktperson enligt 3.1 Genomförandeplan enligt LSS och SoL. I 6 b § finns särskilda bestämmelser om kontaktperson och om kontaktfamilj. ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras (genomförandeplan).