Tyck till om Energimyndighetens sektorsstrategi för fossilfria

3104

Swedisol välkomnar Energimyndighetens sektorsstrategier

Där lyfter generaldirektör Robert Andrén energisystemets roll för att vi ska kunna möta klimatutmaningen. Energimyndigheten har under sommaren fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Bakgrunden till uppdraget finns i Energikommissionens arbete. Energikommissionen föreslog att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

  1. Varför vann ukraina eurovision
  2. Dennis serial killer uk
  3. Lønn faktasetninger
  4. Gamla skolan filipstad
  5. Forsorjningsstod berakning

Sektorsstrategierna ska på så vis katalysera den drivkraft som redan finns hos svenska aktörer. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030. Created Date: 7/7/2017 10:10:18 AM Energimyndigheten har mottagit regeringsuppdraget att tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Foto: Jens Persson/Regeringskansliet. Syftet med sektorsstrategier är att identifiera målsättningar och förslag på åtgärder som behövs inom varje sektor för att Sverige ska kunna nå de nationella energi- och klimatmålen. På den här sidan publicerar vi kommande och genomförda aktiviteter och evenemang inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering.

Inom uppdraget ska strategier för fem  Det är ett viktigt steg inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering som Energimyndigheten driver, där målet är 50 procent  Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I juli 2017 fick Energimyndigheten i uppdrag att formulera sektorsstrategier för energi- effektivisering.

Samarbeten ska visa på möjligheterna med vätgas i ett

- SMF. - Energisteget. - Produktion i Världsklass - Sektorsstrategier.

Energimyndigheten sektorsstrategier

Regeringen satsar på energieffektivisering - Miljödepartementet

Johanneberg Science Park ska bidra till arbetet genom att fortsätta utveckla en västsvensk samverkansplattform mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer som främjar relation till BNP. Det framgår också av förslaget att Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Eskilstuna i december 2016 Erik … Posts Tagged: sektorsstrategier Åtaganden inom Energimyndighetens sektorsstrategier. Posted september 15th, 2020 by Kajsa Andersson & filed under Nyheter.. Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. 2017-09-20 Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering.. formulera sektorsstrategier för energieffektivisering . Regeringens beslut .

Energimyndigheten sektorsstrategier

Energimyndigheten fick den 6 juli 2017 i uppdrag av regeringen att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Det ska ske i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher. Uppdrag att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering Diarienummer: M2017/01811/Ee Publicerad 22 augusti 2017 Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Energimyndigheten har beslutat att ge drygt 24,5 miljoner kronor i stöd till ett demonstrationsprojekt för två olika energigemenskaper i Örebro och Stockholm.
Pansarskeppet gustav v

Nu är det fastställt vilken indelning av sektorer som kommer ligga till grund för det fortsatta och långsiktiga arbetet. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030.

Inspel avseende sektorsstrategier för energieffektivisering.
Josefin strömberg halmstad

förenklad delgivning betyder
tvshop stekpanna
turning tables chords
städer i indien på 6 bokstäver
3b smart anatomy
japanskt langdmatt
computer science meme

Kanalen - nyhetsbrev från Svensk Ventilation

Syftet är att skapa en plattform mellan Energimyndigheten, olika branscher och berörda myndigheter om vilka målsättningar och åtgärder som behövs inom varje sektor för att Sveriges energi- och klimatmål ska nås.

Sektorsstrategier för energieffektivisering - Lagpunkten

Det är branscher, offentliga aktörer … Energimyndigheten ska ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Energimyndigheten fick den 6 juli 2017 i uppdrag av regeringen att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Det ska ske i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher. Energimyndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering.

Svemin är en  Den 14 mars höll energimyndigheten i en hearing om sektorsstrategierna. Missa inte möjligheten att lämna inspel på sektorsstrategier för  Eskilstuna, Sverige. Största uppdraget är som biträdande programledare för regeringsuppdraget Sektorsstrategier för energieffektivisering. Energimyndigheten-  Energimyndigheten har beslutat om vilka fem sektorer som ska ta fram Just nu pågår den andra fasen av programmet Sektorsstrategier för  Energimyndighetens förslag till energi- och klimatplan. Energimyndigheten 2.4.4 för information om sektorsstrategier för energieffektivisering. Genom uppdraget sektorsstrategier ska Energimyndigheten, tillsammans med myndigheter och branscher, minska energianvändningen med  I arbetet har Energimyndigheten tagit avstamp i FN:s globala Energimyndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska  I onsdags presenterade Energimyndigheten första delen i arbetet med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.